6 mars 2023

Ha receptbelagda läkemedel och förbrukningsmaterial för en månad i hemmet

Från den 1 mars rekommenderar Socialstyrelsen patienter, som behandlas stadigvarande för sjukdom eller annat hälsotillstånd, att ha en månads beredskap i hemmet av receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar.

Syftet med rekommendationen är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso – och sjukvård samt apotek.

Rekommendationen gäller de patienter som under en längre tid behandlas med samma receptbelagda läkemedel i samma dos.

Rekommendationen gäller inte receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar och inte heller läkemedel som skrivs ut för en kortare tids behandling.

socialstyrelsen.se kan du läsa mer om rekommendationerna.

1177.se kan du förnya dina recept.

US5X