15 juni 2022

Hälso- och sjukvårdsdirektör Monika Samuelsson, går i pension till hösten

Hälso- och sjukvårdsdirektör Monika Samuelsson fyller 65 år i år och har valt att gå i pension. Hennes sista arbetsdag är den 30 september.

- Det har inte varit ett lätt beslut att fatta då jag har ett av världens roligaste jobb. Det är en ynnest att få arbeta tillsammans med alla kompetenta chefer och medarbetare i Region Sörmland. I Sörmland arbetar vi tillsammans, något som verkligen har visat sig under pandemiåren, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regiondirektör Jan Grönlund ansvarar för rekrytering av en ny Hälso- och sjukvårdsdirektör. Fram till dess att rekryteringen av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör är klar kommer Magnus Johansson, divisionschef för division Medicin vara tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör från och med den 1 oktober.

- Monika kommer att fortsätta leda hälso- och sjukvården på ett utmärkt sätt fram till sin sista dag. Vi har haft en god dialog inför detta beslut och om hur vi på bästa sätt ska säkerställa att hälso- och sjukvården fortsätter utvecklas till dess att vi har en ny hälso- och sjukvårdsdirektör på plats. Utifrån det har jag beslutat att utse Magnus Johansson, divisionschef Medicin, som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, berättar Jan Grönlund, regiondirektör.

QZ26