8 juli 2024

Högt tryck på länets akutmottagningar

Stort söktryck på länets akutmottagningar gör att väntetiderna kan bli långa. Många patienter får snabbare hjälp på sin vårdcentral eller via 1177.

- Vi har under juni haft ett högt söktryck till våra akutmottagningar i länet med i genomsnitt över 300 patienter per dygn, som mest en bra bit över 350 patienter. Även förra sommaren ökade inflödet till akuten och hittills i år har ökningen fortsatt. Juli har börjat på samma sätt, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det höga söktrycket på akutmottagningarna innebär att det periodvis kan bli långa väntetider eftersom akutmottagningen måste prioritera allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor.
- Det sker alltid en medicinsk prioritering och varje dygn söker patienter till akutmottagningarna som egentligen får snabbare hjälp via 1177, vårdkontakt direkt eller på sin vårdcentral. Personer med lättare besvär kan därför få vänta länge innan de får träffa läkare och beskedet kan då ändå bli att söka på sin vårdcentral för de problem man har, säger Magnus Johansson.

För rådgivning och eller om du vill boka besök på din vårdcentral, vänd dig till:

Vårdkontakt Direkt (Logga in med BankID)

Sörmlands vårdcentraler:
Sörmlands vårdcentraler

GACE