3 januari 2023

Höjt tak i högkostnadsskyddet för läkemedel och sjukvårdsbesök

Högkostnadsskyddet innebär att du från den 1 januari 2023 aldrig behöver betala mer än 2600 kronor för dina läkemedel under en tolvmånaders-period. Dessutom ger skyddet dig en rabatt på läkemedel när du nått upp till en kostnad över 1300 kronor under samma period.

För sjukvårdsbesök betalar du från den 1 januari 2023 högst 1 300 kronor under en tolvmånadersperiod.

Läkemedelskollen kan du logga in och se hur stor kostnad du har haft för dina läkemedel.

1177.se kan du läsa mer om patientavgifter och högkostnadsskydd.

4GEB