8 juni 2021

iDoc tar över vaccination mot covid-19 i Eskilstuna

Företaget iDoc får i uppdrag av Region Sörmland att från vecka 25 vaccinera mot covid-19 i Eskilstuna. Platsen för vaccinering blir även fortsatt Parken Zoo.

- Det känns bra att vi nu har en lösning på plats för resterande tidsperiod för vaccinationerna i länets största kommun. Avtalet innebär att vaccinationerna fortsätter på Parken Zoo där vi sedan starten har ett bra flöde i ändamålsenliga lokaler, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland.

I Eskilstuna har regionen vaccinerat mot covid-19 på Parken Zoo sedan i våras. När vaccinationen öppnade för fas 4, personer från 18 år och äldre, fanns en privat lösning på plats som dock inte fungerade vilket gjorde att regionen snabbt tog tillbaka vaccinationsarbetet i egen regi. Nu finns en ny lösning på plats för Eskilstuna. Företaget iDoc kommer att sköta vaccinationen mot covid-19 från och med den 21/6.
- Vi kan på detta sätta avlasta regionens medarbetare från vaccinationsarbetet och istället låta dem fokusera på sina ordinarie arbetsuppgifter, säger Mats Henningsson.

Fakta iDoc Eskilstuna
Företaget tar över arbetet med vaccinationer från den 21/6.
Plats för vaccination är Parken Zoo, lokal Pingvinen.
Tid för vaccination bokas på Idocs webbplats, idoc.se
Du som redan har bokat tid behöver inte göra något, din tid gäller.

XHT1