21 april 2022

Information i skyltfönster på Tunafors vårdcentral

Informationen som funnits i skyltfönster på vårdcentralen Tunafors under påsken har tagits ned.

- Jag förstår hur detta har uppfattats och beklagar verkligen det inträffade. Vi ska absolut inte arbeta på det här sättet när det gäller att informera om kost och hälsa. Vi vill självklart inte skuldbelägga någon eller skapa stress eller oro. Det är jätteviktigt att mat inte blir en laddad fråga, främst för barn och unga. Jag vet att informationen har gjort just detta, särskilt hos personer med ätstörningsproblematik. För detta ber jag om ursäkt, säger Karolina Williamsson, verksamhetschef på Tunafors vårdcentral.

I vårdcentralens skyltfönster fanns under påsken information om olika produkters kolhydratsinnehåll tillsammans med information om motion. Framställt på ett sätt som blir felaktigt.

- Vi som vårdcentral arbetar med hälsofrämjande insatser genom att motivera till hälsosamma levnadsvanor. Det kan vara genom kostråd till de som efterfrågar det, och råd om fysisk aktivitet efter patientens förutsättningar. Vi riktar oss egentligen aldrig mot barn eller unga, utan mot de föräldrar som önskar och efterfrågar råd och stöd i de levnadsvanor som familjen som helhet har. Att informationen överhuvudtaget kom upp i fönstret tar jag som verksamhetschef på mig, säger Karolina Williamsson.

QB6D