14 juni 2022

IVO förbjuder vårdgivare att bedriva verksamhet

IVO förbjuder företaget Amore Hemomsorg att bedriva verksamhet vid vårdcentralen Årby i Eskilstuna. Anledningen är att det enligt IVO finns påtaglig risk för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet. Region Sörmland hävde redan i vintras avtalet med företaget efter att flera brister upptäckts.

- Jag kan konstatera att IVO delar vår syn om att Årby Vårdcentral inte ska bedriva vård. Vi har agerat genom att avsluta avtalet med vårdcentralen efter att vi upptäckt och påtalat allvarliga brister i verksamheten. Vi har tagit hand om, och listat om, samtliga patienter till andra vårdcentraler. Vi har också förändrat vårt arbetssätt med striktare kontroll då nya vårdcentraler och vårdgivare vill etablera sig, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland.

Sedan Region Sörmland hävde avtalet med företaget bakom vårdcentralen Årby har viss verksamhet ändå förekommit, som tester och hälsokontroller. IVO stoppar nu all verksamhet vid vårdcentralen Årby med omedelbar verkan.

KD48