26 februari 2021

Störningar i telefoni och e-tjänster - åtgärdat 13.50

Under dagen 26 februari hade vi störningar hos vår IT-leverantör. Problemet är nu löst.

Problemen startade idag, 26 februari, innan lunch och påverkade de nationella IT-systemen, bland annat e-tjänsterna på 1177.se och vårt telefonuppringningssystem.

En konsekvens blev fördröjningar för de som väntade på att bli uppringda från vårdcentraler och vårdmottagningar och att det inte gick att logga in i e-tjänsterna på 1177.se

Problemet åtgärdades klockan 13.50.  

CCM8