Mikael Karlsson-Pyk, Marie Strandberg Agnestrand, Annelie Elfving, Robert Sanderberg på asyl - och migranthälsan.

27 mars 2023

Kostnadsfri vaccination för dig som saknar grundskydd mot vissa sjukdomar

Alla i Sverige rekommenderas att vaccinera sig mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Du som saknar skydd erbjuds under 2023 kostnadsfritt vaccin oavsett hur gammal du är.

- I dag är nästan alla som fötts i Sverige vaccinerade och det gör att de här sjukdomarna är mycket ovanliga. Då är det lätt att glömma hur allvarliga de kan bli och därför är det viktigt att fortsätta vaccinera, annars kan de börja spridas igen, säger Marie Strandberg Agnestrand, sjuksköterska på asyl – och migranthälsan i Region Sörmland.

Skydd mot allvarliga sjukdomar

Mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta är allvarliga sjukdomar och kan vara livshotande. Innan vaccin fanns blev många barn och vuxna i Sverige svårt sjuka eller dog i dessa sjukdomar.

När du vaccinerar dig så:
- skyddar du dig själv
- skyddar du de som inte kan vaccinera sig, till exempel nyfödda barn
- bidrar du till att sjukdomarna inte kan spridas i samhället.

Så bokar du tid för vaccination

Du som är vuxen kontaktar din vårdcentral (länk till 1177.se) för att boka tid för vaccination. Barn behöver inte boka tid för vaccination. Barn som går i skolan erbjuds vaccination där och mindre barn erbjuds vaccination på BVC.

MDTT