24 februari 2021

Kraftigt framåt för Sörmlands hälso- och sjukvård

Förtroende, väntetider och tillgång på vård. Inom alla områden går resultaten för Sörmlands hälso- och sjukvård kraftigt framåt. Det visar resultaten av hälso- och sjukvårdsbarometern för 2020.

- Det är bra att sörmlänningarnas förtroende till vården ökar, man ska kunna lita på att få den vård man behöver. Vi ska dock förbättra oss ytterligare, särskilt när det gäller väntetider och den uppskjutna vården, säger Jonas Lindeberg (VfP), hälso- och sjukvårdsregionråd.

- Det här känns helt fantastiskt och jag är oändligt tacksam gentemot alla våra medarbetare vars hårda arbete ligger bakom resultaten, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Målet med hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. I resultaten för 2020 går de sörmländska resultaten framåt i alla kategorier. De allra flesta sörmlänningar upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, nio av tio svarar så, vilket är en ökning med fem procentenheter från 2019.

Drygt hälften av invånarna i Sörmland, 54 procent, anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Det är en ökning, med åtta procentenheter, sedan föregående år och den högsta andelen sedan 2016. För vårdcentralerna är andelen som instämmer i att väntetider är rimliga högre, 73 procent. En ökning med tio procentenheter sedan 2019. Andelen som instämmer i att väntetider till såväl sjukhus som vårdcentraler är rimliga ökar med stigande ålder. Högst andel med en positiv uppfattning finns ibland personer som är 70 år eller äldre.

Även när det gäller förtroende för vårdcentraler och sjukhus går resultaten framåt, totalt med ungefär åtta procentenheter vardera jämfört med 2019. Förtroendet för sjukhus är högre än för vårdcentraler. Resultatet i undersökningen gör att Sörmland hamnar både över och strax under rikssnitt totalt.

I undersökningen 2020 ställdes frågan om förtroendet för hur hälso- och sjukvården hanterat coronapandemin. Där svarade 69 procent av sörmlänningarna att de har ganska eller mycket stort förtroende för hanteringen, snitt för riket är 73 procent.

- Det är självklart glädjande med de mycket tydligt förbättrade resultaten för hälso- och sjukvården i Sörmland. Nästan hela 2020 påverkades av coronapandemin och vi tvingades hantera en situation vi aldrig tidigare varit med om. Jag är glad att invånarna ger oss den här återkopplingen efter ett mycket påfrestande år, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Länk till undersökningen: https://vardenisiffror.se

YAYV