8 februari 2021

Kraftigt överskott i bokslutet för 2020

Covidåret 2020 var ett annorlunda år på många sätt. Detta märks även i bokslutet som visar ett mycket kraftigt ekonomiskt överskott. Främst är det pandemirelaterade statsbidrag som ligger bakom resultatet men påverkar gör även en i grunden välskött ekonomi.

- Resultatet för 2020 visar att vi även fortsättningsvis har en trygg och stabil ekonomisk grund att stå på i Region Sörmland. Tack vare regeringens stöd har vi klarat pandemin på ett bra sätt, samtidigt som vi har goda förutsättningar att också ta hand om den framflyttade vården, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Resultat för 2020 landar på 847 miljoner kronor. Budgeten för det gångna året var 48 miljoner kronor, resultatet ger alltså en positiv avvikelse med nästan 800 miljoner kronor. Till detta finns tre huvudsakliga förklaringar. Stora pandemirelaterade statsbidrag som beslutats under året, en positiv värdeförändring av det kapital som regionen förvaltar och lägre kostnader för pensioner.
- Ett överskott i den här storleken kan tolkas som en framgång men vi måste komma ihåg att 2020 på alla sätt var ett exceptionellt år där alla våra verksamheter har påverkats och vår hälso- och sjukvård fått ställa om för att hantera och klara covidvården. I grunden har dock Region Sörmland en välskött ekonomi, som i sin tur skapar förutsättningar för framtida åtaganden, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Region Sörmland har över 8 000 medarbetare och inom samtliga yrkesgrupper har antalet anställda ökat under 2020. Gruppen undersköterskor och skötare ökade mest. Regionens olika verksamheters ekonomiska utfall har påverkats på olika sätt av pandemin.

Bokslutet finns med som ett ärende på mötet med regionstyrelsen den 9/3.

HREK