17 januari 2022

Uppdaterad vision för lasarettsområdet i Nyköping

Region Sörmland och Nyköpings kommun reviderar och förlänger den avsiktsförklaring som gäller för området kring Nyköpings resecentrum och Lasarettsområdet.

Båda parterna äger mark i det aktuella området. Avsiktsförklaringen beskriver regionens och kommunens gemensamma arbete för att utveckla området med fokus på framkomlighet, tillgänglighet och effektiv parkering.

Ärendet tas upp i kommande möte med regionstyrelsen.

Här finns mer information.

BVFH