15 mars 2021

Lokala allmänna rekommendationer i Sörmland förnyas

Smittspridningen av covid-19 har ökat sedan vecka 6 i Sörmland. Även andelen virusvarianter ökar snabbt. Därför förnyas och förlängs nu de lokala allmänna rekommendationerna i Sörmland 15 mars-6 april.

Rekommendationerna innehåller ett förtydligande av de tidigare rekommendationerna samt ett nytt tillägg angående att stanna hemma om någon i hushållet har symtom.

Så här ser rekommendationerna ut för alla som vistas och bor i Sörmland:

 • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19. Observera att detta alltid ska ske i samråd med arbetsgivare och skola, så prata med dem! Arbetsgivaren och skolan bedömer om det är möjligt.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. Var och en anskaffar eget munskydd. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Med nära kontakt menas inom 2 meter. Med längre tid avses 15 minuter eller längre.
 • Var och en ska begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du ändå träffar andra personer än de i den egna mindre kretsen, ska du undvika att vara nära dem. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där. Med nära kontakt menas inom 2 meters avstånd.
 • Var och en ska undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla utan medföljande sällskap.
 • Avstå från icke nödvändiga resor. Var och en bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när man reser med kollektivtrafik.
 • Med nödvändig resa avses exempelvis resa mellan bostad och arbetsplats/studieplats; resa för att köpa livsmedel och läkemedel.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
 • Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Till arbetsgivare i Sörmland

 • Huvudman för skolor ska så långt möjligt arbeta för att alla vuxna ska kunna hålla 2 meters avstånd i skolans lokaler. Vad gäller skolelever och gymnasieelever gäller följsamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Det är viktigt att arbetsgivaren ger möjlighet till att de som vistas på arbetsplatsen kan hålla 2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker.

Till affärsinnehavare i Sörmland

 • Tillse att alla gällande rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 går att följa för de som arbetar i affären och för de som besöker affären.

Om beslutet:

Smittskyddsläkaren i Region Sörmland har beslutat att förnya de skärpta regionala rekommendationerna som finns, utöver de nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. De nya regionala rekommendationerna börjar gälla från den 15 mars och gäller till och med den 6 april 2021, med en löpande omprövning utifrån aktuell smittspridning.

3SBQ