10 september 2021

Lokalförändringar för vaccination mot covid-19 i Sörmland

Under hösten sker förändringar i vaccinationsarbetet mot covid-19 i hela Sörmland. De flesta privata vaccinatörernas uppdrag går ut och vaccineringen tas till stora delar över av Region Sörmland. Fortsatt vaccination kommer framför allt att ske på vårdcentraler i länet.

- Alla som vill vaccinera sig men ännu inte har tagit två doser vaccin bör göra det under september, men vi lämnar ingen i sticket. Under september finns möjlighet att vaccinera sig på de platser vi sedan länge använt för vaccinering mot covid-19 i länet. Från oktober kommer utbudet att se annorlunda ut men det kommer självklart fortsatt vara möjligt att vaccinera sig, säger Magnus Johansson, chef för division medicin och ansvarig för vaccinationsprogrammet i Region Sörmland.

Sörmland har generellt en god vaccinationstäckning. Nära 75 procent av personer 16 år och uppåt har fått två doser. Det ser dock olika ut i länet med områden och åldersgrupper där vaccinationstäckningen är lägre. Vaccinationsinsatserna fortsätter därför med både riktade insatser och allmänna erbjudanden om att vaccinera sig.
- I vissa områden och åldrar är så gott som alla vaccinerade, men det finns områden med låg andel vaccinerade. Vaccinationskampanjen fortsätter även om vi gör vissa förändrar med lokaler och tider, säger Magnus Johansson.

Detta händer under hösten

I slutet av september stänger de nuvarande vaccinationslokalerna i Oxelösund, Vingåker, Gnesta, Trosa, Strängnäs och Flen. I mitten av november stänger vaccinationslokalerna i Nyköping och Katrineholm. I december avslutar företaget Idoc vaccinationerna i Eskilstuna, men redan från och med 21 september kommer vissa vaccinationer utföras på Vårdcentralen Gallerian.

Nya vaccinationslokaler på orterna blir:

Oxelösund: buss som sköts av Vaccinationskliniken.
Gnesta: Gnesta vårdcentral.
Trosa: Trosa vårdcentral.
Strängnäs: Strängnäs vårdcentral huvudansvarig men flera delar på uppdraget.
Flen: Flens vårdcentral.
Vingåker: Vårdcentralen Doktor.se.
Nyköping: Vårdcentralen Åsidan.
Katrineholm: Vårdcentralen Nävertorp.
Eskilstuna: Vårdcentralen Gallerian.

3B6W