21 december 2022

Magnus Johansson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Nu är det klart att Magnus Johansson, tidigare divisionschef Medicin, utses till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

- Jag är mycket glad att vi har rekryterat Magnus Johansson som ny hälso- och sjukvårdsdirektör till Region Sörmland. Det har varit en sedvanlig rekryteringsprocess med många bra kandidater. Magnus Johansson har sedan tidigare visat prov på ett framgångsrikt ledarskap, i egenskap av divisionschef, men även under pandemin i sjukvårdsledningen, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Rekryteringen av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör har pågått under hösten efter det att Monika Samuelsson, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör, valt att gå i pension. Under denna period har Magnus Johansson varit tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Jag tackar ödmjukast för förtroendet att i den nya rollen arbeta tillsammans med alla medarbetare i Regionen med de olika utmaningar som vi står inför kommande år. Vi har haft turbulenta år till följd av pandemin och jag ser fram emot att kunna fokusera mer på viktiga grundfrågor som medicinsk utveckling, kvalitet, tillgänglighet och kompetensförsörjning, säger Magnus Johansson.

Magnus Johansson är 48 år, bor i Strängnäs, kom till hälso- och sjukvården i Region Sörmland år 2018 och började då som chef för division medicin.

Magnus Johansson är läkare, specialist i internmedicin och har tidigare arbetat på Karolinska i Stockholm som läkare och chef på akutkliniken Huddinge. Lönen för hälso- och sjukvårdsdirektören är 153 300 kronor per månad.

TGXR