25 september 2023

Minskad kostnad för hyrsköterskor – men totalt ökande kostnader i Sörmland och landet

Regionernas kostnader för hyrbemanning inom vården fortsatte öka under första halvåret 2023. I Sörmland både minskade och ökade kostnaderna för olika yrkesgrupper under första halvåret 2023. Regionerna är överens om att intensifiera arbetet för att minska hyrbemanningen.

- Vi har sänkt våra kostnader för hyrsjuksköterskor med 25 procent jämfört med hela 2022 och minskat med 50 procent jämfört sista kvartalet 2022. Sedan februari, då vi startade arbetet med att bli oberoende av hyrsjuksköterskor, har kostnaden minskat med cirka åtta miljoner kronor i månaden, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Siffror för första halvåret 2023 visar att ökningen av hyrkostnader fortsätter i 19 av 21 regioner. Jämfört med andra regioner i landet har Sörmland en låg kostnadsökning, inom vissa verksamheter dessutom kraftigt minskade kostnader jämfört med samma period förra året. Totalt sett ökade dock även Sörmlands kostnader för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården.
- Vi har lyckats att vända kostnaderna för hyrsjuksköterskor men samtidigt har kostnader för läkare ökat. Det är därför viktigt av flera skäl att minska andelen inhyrda läkare, säger Magnus Johansson.

Att köpa bemanningstjänster i vården kan vara nödvändigt för att hantera en ökad belastning vid enskilda tillfällen och var många gånger motiverat under exempelvis pandemin. Ett ökat beroende av hyrbemanning över en längre tid får dock flera negativa konsekvenser.
- Vi planerar inte att helt sluta använda hyrpersonal men vi måste arbeta för att kraftigt minska andelen. Vi gör det för att vi värnar våra egna medarbetares arbetsmiljö, kontinuiteten för patienterna, patientsäkerheten, våra möjligheter att utveckla verksamheterna men också av ekonomiska skäl, säger Magnus Johansson.

Ökade kostnader första halvåret 2023

Första halvåret 2023 ökade regionernas kostnader för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården med 28 procent jämfört med första halvåret 2022.
Ökningen i Sörmland var 7 procent, vilket hör till de lägsta i landet.

Den sammanlagda kostnaden uppgick till nästan 4,6 miljarder kronor, det motsvarar 4,9 procent av den totala personalkostnaden inom regionernas hälso- och sjukvård.
Kostnaden i Sörmland var 186 miljoner kronor, vilket är 6,7 procent av den totala personalkostnaden.

Läs mer om hyrkostnader här.

 

G3DQ