4 oktober 2023

Minskad verksamhet för sjukhusbiblioteken i Sörmland

Biblioteken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm avvecklas och antalet medarbetare blir färre. Förslaget är en del i arbetet med kostnadsreducerande åtgärder i Region Sörmland. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen 10/10.

- Det här är tyvärr ett steg vi måste ta för att anpassa oss till det allvarliga ekonomiska läget vi befinner oss i. Färre patienter ligger inne längre perioder på våra sjukhus och med ändrade läsvanor, där digitala alternativ står för en allt större del, tror vi ändå att detta ger en ganska liten påverkan, säger Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande.

Sjukhusbiblioteken stödjer regionens anställda med tillgång till publicerad forskning, informationssökning, kunskapsinhämtning och kompetensutveckling. Målgruppen är framför allt medarbetare i regionen men sjukhusbiblioteken bistår även studenter samt patienter och närstående med information och litteratur.
- Jag förstår att det kan skapa oro och frågor hos medarbetarna men vi måste anpassa vår verksamhet till de ekonomiska förutsättningar vi har och arbetar därför med att ta fram flera förslag på åtgärder. En förändring av sjukhusbibliotekens utbud är en del i detta, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förslaget ger en besparing på cirka 2,5 miljoner kronor per år och innebär att fyra tjänster av åtta försvinner. Dessutom avvecklas de fysiska biblioteken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
- Förslaget innebär att biblioteksservicen för medarbetare får en förändrad form, inte att den försvinner helt, säger Magnus Johansson.

Förslaget som tas upp i regionstyrelsen den 10/10:

  • Alla fysiska biblioteksrum vid de tre sjukhusen inom Hälso- och sjukvården (Mälarsjukhuset Eskilstuna, Nyköpings Lasarett och Kullbergska sjukhuset Katrineholm) avvecklas.
  • All tryckt media som idag erbjuds vid biblioteken ovan avvecklas
  • Utbildningar och visningar i bibliotekslokalerna ges inte
  • Pågående strategiskt arbete och samverkan med andra bibliotek minskas
  • Kapaciteten och omfattningen för antal sökuppdrag minskar
  • Arbetet med klinisk bibliotekarie begränsas
  • Biblioteksservicefunktionen vid Regionsjukhuset Karsudden kommer utredas ytterligare så att patienter som vårdas där fortsatt har tillgång till bibliotek.
  • Digital tillgång till publikationer för medarbetare inom Regionen kommer fortsatt finnas som idag

Här finns samtliga regionstyrelsehandlingar.

BNMD