Linda Stenqvist, Yvonne Friedrich, Anna-Karin Wärme och Linda Jensen i MS-teamet på Mälarsjukhuset.

25 maj 2023

Ställ dina frågor om MS på Mälarsjukhuset den 30 maj!

Idag finns många olika och bra läkemedel mot den autoimmuna sjukdomen MS (multipel skleros). Det och mycket annat berättar MS-teamet om när de står i Mälarsjukhusets entré under förmiddagen den 30 maj, på internationella MS-dagen.

– Idag är det möjligt att leva ett aktivt och bra liv även om du har en MS-diagnos, säger Yvonne Friedrich som är sjuksköterska i Mälarsjukhusets MS-team. Bara de senaste åren har det kommit flera läkemedel som kan ta bort symtomen helt för många patienter.

MS-teamet på Mälarsjukhuset vårdar omkring 280 patienter från de norra och västra delarna av länet. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, neuropsykologer, arbetsterapeuter och kuratorer. Andra professioner kan också knytas till teamet vid behov. På Nyköpings lasarett finns också ett team som jobbar med omkring 160 MS-patienter.

– Vi har arbetat i teamet i runt sju år nu och det gör att vi kan se helheten och vi alla har patientens bästa för ögonen. Vi strävar mot samma mål och lär av varandra hela tiden, säger läkaren Anna-Karin Wärme.

Viktigt med individuell behandling

Eftersom MS ger olika symtom och utvecklas olika för varje patient behöver behandlingen skräddarsys för varje individ. Ju tidigare diagnos och insats desto bättre för att patienten ska kunna leva ett gott och aktivt liv.

– Det är så klart jobbigt att få en MS-diagnos men vi försöker tidigt berätta om vilka insatser vi och patienten själv kan göra för att lindra symtomen, säger Linda Jensen som är kurator i teamet.

Debuterar ofta tidigt

Av de som får diagnosen MS är två tredjedelar kvinnor och ofta debuterar sjukdomen mellan 20 och 40 års ålder.

– Många har frågor om att bilda familj och tänker att det kanske inte går när du har fått en MS-diagnos. Men ofta går det jättebra att lösa, även om det krävs lite planering och att vi ändrar medicineringen under en period, säger sjuksköterskan Linda Stenqvist.

Idag vet forskarna inte vad MS beror på och varför vissa får sjukdomen och andra inte. Det man vet är att rökning och stress kan vara faktorer som påverkar. När du väl fått en MS-diagnos är det bra att vara fysiskt aktiv och träna styrka och kondition. Vanligtvis minskar graden av inflammation eller frekvens på skov vartefter personen blir äldre.

U1TC