6 april 2022

Mycket grönt ljus i medarbetarenkäten trots hård belastning

De allra flesta medarbetare i Region Sörmland trivs och kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Det visar resultatet av 2022 års medarbetarenkät där flera områden får höga resultat. Detta trots att många medarbetare arbetat ännu ett år under hård belastning.

- Medarbetarenkäten är en del av regionens arbetsmiljöarbete. Därför är det glädjande att svarsfrekvensen är så hög. Det ger ett bra underlag att arbeta med ute i verksamheterna, säger Louise Wiklund (VFP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor.

Inom flera områden ligger resultaten i medarbetarenkäten 2022 på ungefär samma siffror som 2021, då utvecklingen gick tydligt framåt jämfört med året innan. Totalindex är 79,8 för hållbart medarbetarengagemang (HME), 77,2 för hållbart säkerhetsengagemang (HSE) och nästan 89 procent kan rekommendera sin arbetsplats till andra.
- Det är oerhört glädjande att det stora flertalet upplever sig ha goda förutsättningar för att prestera väl och samtidigt må bra, särskilt under ytterligare ett år av hög belastning. Svarsfrekvensen är av stor betydelse för att vi som arbetsgivare ska kunna säkerställa och arbeta med resultaten på djupet. Jag är stolt över att verka i en organisation där så många önskar rekommendera sin arbetsplats till andra, det är ett mycket värdefullt betyg, säger Kajsa Fisk, HR-direktör i Region Sörmland.

Medarbetarenkäten genomförs för att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö samt de förhållningssätt och attityder som finns i organisationen avseende säkerhetskultur.
- Att säkerhetsengagemanget ökar ger goda förutsättningar för det fortsätta arbetet med patientsäkerhet, säger Marie Bennermo chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

Region Sörmlands medarbetarenkät visar att arbetet känns meningsfullt och en fortsatt hög andel medarbetare vill rekommendera sin arbetsplats. Många upplever ett högt socialt stöd i sitt arbete, medan arbetet med mål och uppföljning av mål kan förbättras.

Fakta: Medarbetarenkäten 2022
Andel svarande: 86 procent (87 procent 2021).
HME (hållbart medarbetarengagemang) 79,8 totalindex (79,5 totalindex 2021)
HSE (hållbart säkerhetsengagemang) 77,2 index (76,8 index 2021)
Andel som kan rekommendera sin arbetsplats: 88,6 procent. (89,3 procent 2021)
Enkäten genomfördes i mars 2022.

Länk till resultat av medarbetarenkäten

6GRX