26 februari 2021

Näringslivsstrategi med tydliga prioriteringar tas fram i Sörmland

Hur ska prioriteringarna i det regionala näringslivs- och utvecklingsarbetet se ut? Region Sörmland ska nu ta fram en näringslivsstrategi för att tydliggöra detta.

- Som region ska vi bidra till att Sörmlands näringsliv får bästa möjliga förutsättningar för utveckling och konkurrenskraft. Vi behöver tillsammans möta de gemensamma samhällsutmaningar vi står inför, säger Monica Johansson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och i regionstyrelsen.

Region Sörmland ska vara aktiva gentemot kommuner och andra utvecklingsaktörer i sin roll att stödja, guida och genom olika former av insatser underlätta det lokala och regionala näringslivsarbetet. Genom en mer effektiv användning av samhällets resurser, tydliga prioriteringar, långsiktighet och samordning av insatser bidrar Region Sörmland, länets kommuner och andra utvecklingsaktörer gemensamt till en hållbar utveckling av hela länet.

- Sörmland tillhör geografiskt Sveriges tillväxtmotor Mälardalen. Det ger oss stora möjligheter. Regionen kan tillsammans med våra nio kommuner bidra till att utveckla och förbättra förutsättningarna för tillväxt, säger Daniel Portnoff (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Sörmlandsstrategin pekar idag ut regionens övergripande prioriteringar. I näringslivsarbetet finns målsättningar inom enskilda projekt och handlingsplaner som pekar mot dessa.
Ett samordnat och sammanhållet arbetssätt syftar till att ge det sörmländska näringslivet bästa möjliga förutsättningar för utveckling, konkurrenskraft och attraktivitet så att näringslivet långsiktigt kan fortsätta bidra in i Sörmlandsstrategins prioriteringar och att möta gemensamma samhällsutmaningar.

- Omställning, konkurrens och ökat förändringstryck i hela samhället kommer prägla kommande år. En ny näringslivsstrategi behövs för att peka ut strategisk riktning och prioritering bland våra insatser för näringslivet. Vi behöver belysa behov och förutsättningar för det sörmländska näringslivet och kraftsamla runt de insatser som ger bäst resultat säger Kenneth Hagström, Regional utvecklingsdirektör

Ärendet tas upp för diskussion och beslut den 26/2 i regionala utvecklingsnämnden.

YD3P