14 mars 2022

Nationella vaccinationsveckan – vad händer i Sörmland?

Denna vecka, den 14 till 20 mars hålls den nationella vaccinationsveckan. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid-19. I Region Sörmland gör vi det det enkelt för alla att vaccinera sig genom att ordna många möjligheter till drop-in vaccination runt om i regionen.

Inom Region Sörmland kommer det under veckans finnas många möjligheter till drop-in-vaccination både hos vårdcentraler och privata aktörer. I Eskilstuna kommer det även att vaccineras på Tuna park, både lördag (19 mars) mars och söndag (20 mars). I Nyköping kommer det på fredag (18 mars) och lördag (19 mars) gå att vaccinera sig på Stadshuset. I samband med vaccinationerna på Tuna Parki Eskilstuna och Stadshuset i Nyköping kommer Region Sörmland ha medicinsk personal på plats som kan svara på frågor om vaccinationerna mot covid-19.

En komplett lista med alla tillfällen finns här: https://www.1177.se/Sormland/vaccinationsveckan-sormland

F3QE