6 december 2022

Nätverksproblemen avhjälpta

De nätverksproblem som drabbade Region Sörmland under tisdagsmorgonen, 6/12, är nu avhjälpta. Verksamheterna är i normal drift och regionen är inte längre i stabsläge.

Arbete med att både felsöka och åtgärda problemen har pågått under hela dagen och vid 17-tiden under kvällen gick Region Sörmland ur stabsläge då systemen åter fungerade.
- Jag vill tacka alla medarbetare i Region Sörmlands organisation som drabbats av detta på olika sätt, alla som arbetat med att lösa problemen och alla som arbetat i verksamheterna för att hålla vården i gång trots besvärliga förhållanden. Jag vill också tacka våra patienter för visad förståelse trots vissa sent avbokade och inställda besök, säger Birgitta Barkne Nilsson, sjukvårdsledare i regional särskild sjukvårdsledning.

Det är ännu inte klarlagt vad som orsakade de omfattande nätverksproblemen som orsakade störningar för verksamheter på sjukhus, vårdcentraler och inom folktandvården.

Under onsdag kommer hälso- och sjukvården i länet att fungera normalt.
Patienter som drabbades av inställda besök under tisdagen kommer att kontaktas och få en ny tid inplanerad.

JXM6