25 mars 2021

Nu avslutar vi antikroppsprovtagning för covid-19

Från den 1/4 är det inte längre möjligt att på egen hand boka tid för antikroppstester mot covid-19. Nyttan av testerna bedöms vara låg i arbetet med att hålla smittan av covid-19 nere i samhället. Den statliga ersättningen för testerna upphör också.

Från den första april upphör möjligheten för patienter att på egen hand boka tid för antikroppstestning mot covid-19. Skälet till detta är att provsvar från antikroppsanalys inte påverkar rekommendationer avseende annan provtagning, smittspårning eller de förhållningsregler som gäller kring covid-19. Dessutom upphör den statliga ersättningen för testerna.

Behandlande läkare har däremot fortsatt möjlighet att ordinera antikroppsanalys när läkare bedömer att det finns indikation för provtagning.

UPGZ