4 mars 2021

Nu erbjuder vi fler grupper vaccin mot covid-19

I dagarna går brev ut till de som är födda 1941 och tidigare och till de som genomgått benmärgs- eller organtransplantation. De erbjuds att vaccinera sig på vårdcentralerna. De som är födda 1941 och tidigare bokar tid via 1177.se eller vår bokningstelefon. De som genomgått en transplantation bokar tid via vår bokningstelefon.

Sedan tidigare pågår vaccination av personer som har hemtjänst och hemsjukvård och är 90 år och äldre. Vaccinationer pågår även för personer som har dialysbehandling eller har LSS-insats och bor på gruppboende. När det gäller personal inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg så erbjuds de som arbetar patientnära vaccination.

Vaccinationer på särskilda boenden för äldre är i princip klara. Nyinflyttade vaccineras kontinuerligt.

De som nu får brev och erbjuds boka tid för vaccination är de som genomgått en transplantation eller är mellan 80 och 89 år gamla. Övriga personer i fas 2 som är 65 år och äldre erbjuds vaccination under våren.

Sammanfattningsvis erbjuds följande grupper vaccination just nu:

  • Personer som är födda 1941 och tidigare.
  • Personer som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation.
  • Personer som har dialysbehandling.
  • Personer som har LSS-insats och bor på gruppboende.
  • Vård- och omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära.

Observera att enbart de som nämns ovan är de som erbjuds vaccination just nu. Vi följer Folkhälsomyndighetens prioritering. Hur snabbt vi kan erbjuda vaccination till övriga grupper i prioriteringsordningen beror på tillgången till vaccin. I dagsläget har vi inte något startdatum.

Totalt har hittills över 30 000 doser vaccin givits i Sörmland.

AJER