1 september 2021

Nu erbjuds transplanterade extrados vaccin mot covid-19

Personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling ska erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Först ut i Sörmland är de som genomgått vissa typer av transplantationer.

Idag, 1 september, öppnar bokningen på 1177.se till de regiondrivna vaccinationsmottagningarna och på de privata mottagningarna som sköter vaccinationerna mot covid-19 i länet.

Anledningen till att en extra dos vaccin erbjuds de som har en allvarlig immunbrist är att de får ofta ett sämre antikroppssvar av två vaccinationsdoser jämfört med de som har ett välfungerande immunförsvar. En extra dos vaccin skulle kunna stärka skyddet mot covid-19.

Den extra dosen kan tas åtta veckor eller senare efter dos 2 och erbjudandet gäller de som är 18 år och äldre och tillhör någon av följande:

  • Du har genomgått en organtransplantation och har pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation.
  • Du har genomgått en allogen stamcellstransplantation senaste 3 åren eller som har en pågående graft versus host-sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling.

Övriga grupper med allvarligt nedsatt immunförsvar

  • Personer som genomgår dialysbehandling kommer att få erbjudande om en extra dos via sin dialysmottagning.
  • Region Sörmland arbetar med att ta fram en förtydligad medicinsk specifikation för övriga tillstånd som beskrivs i Folkhälsomyndighetens rekommendation och planerar att öppna bokningen för de som ingår under vecka 36.

För den övriga befolkningen finns i dagsläget inte något beslut om en tredje dos.

Läs mer om vilka som berörs av en extra dos hos Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om hur tidsbokningen går till på 1177.se.

JA8P