Malin Enarsson, smittskyddsläkare.

3 oktober 2023

Nu kallas du som är 80 år eller äldre till vaccination på din vårdcentral

I höst får du som är född 1943 eller tidigare en bokad tid för vaccination mot influensa och covid-19 på din vårdcentral.

– Nytt för i år är att vårdcentralerna skickar ut kallelser med bokade tider till alla sina listade patienter som är 80 år eller äldre. Du får en tid och vaccinationen sker sedan på din vårdcentral. Vi hoppas på detta sätt kunna  öka vaccinationstäckningen i gruppen som löper störst risk att bli allvarligt sjuk i influensa eller covid-19, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Sörmland.

Du som är 65 år eller äldre, eller som har en medicinsk riskfaktor, rekommenderas säsongsvaccination mot influensa och covid-19. Du som är mellan 65 år och 80 år får liksom tidigare år boka din tid själv och bokningen öppnar den 16 oktober.

Uppdaterat vaccin

Influensavaccinet uppdateras inför varje vinter och även vaccinet mot covid-19 är uppdaterat inför hösten. Från och med i början av november finns de nya vaccinerna tillgängliga och vi startar vaccinering av  allmänheten den 7 november. Nytt för i år är också att du kan vaccinera dig mot influensa, covid-19 och pneumokocker samtidigt om du rekommenderas alla tre vaccin.

– Luftvägsinfektionerna förväntas öka igen under senhösten. Vaccinationerna är fortfarande frivilliga men min rekommendation är att särskilt äldre och personer med riskfaktorer vaccinerar sig eftersom vaccination är ett enkelt sätt att skydda sig mot svår sjukdom och död, säger Malin Enarsson.

Så fungerar årets kallelser till dig som är född 1943 eller tidigare

• En kallelse skickas ut från din vårdcentral med start i oktober.
• Du kan ta vaccin mot influensa, covid-19 och pneumokocker samtidigt.
• Om du har ditt mobilnummer registrerat i bokningssystemet Mitt Vaccin får du också ett sms-meddelande om att en tid har bokats för dig.
• Du kan boka om din tid om den inte passar genom att ringa vår bokningstelefon 016 – 10 40 44

Personer mellan 65 och 80 år får som tidigare hem ett vykort med erbjudande om att boka vaccination och får alltså som tidigare boka tid själv. Mer information finns på 1177.se.

T42G