22 februari 2023

Nu kan du som är gravid boka tid för vaccination mot kikhosta

Från och med nu kan du som är gravid boka tid för avgiftsfri vaccination mot kikhosta. Syftet med vaccinationen är att skydda nyfödda barn tills de själva kan vaccineras.

Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta spädbarnen, och majoriteten av de barn under tre månaders ålder som insjuknar i kikhosta behöver sjukhusvård.

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, men vaccinet ges inte till barn förrän från tre månaders ålder. Vaccineras den gravida bildas antikroppar mot kikhosta som ger barnet skydd under dess första levnadsmånader.

Vaccinet ges efter graviditetsvecka 16 till och med graviditetsvecka 36.

Region Sörmland har tecknat avtal med fyra vaccinationsmottagningar som nu erbjuder avgiftsfri vaccination mot kikhosta. Du som vill vaccinera dig behöver ta med ditt moderskapsintyg. Läs mer på 1177.se.

BS2J