27 oktober 2021

Nu leder vi om trafiken runt Mälarsjukhuset

Den tunga trafiken ökar runt Mälarsjukhuset och nu skapar vi en säkrare miljö för både gående och trafikanter. Strängnäsvägen, Lasarettsgatan, Intagsgatan och Kungsvägen berörs. Här berättar vi mer om förändringarna som slår igenom den 28 oktober.

– Det kommer att vara ännu fler och tyngre lastbilar som åker till och från byggplatsen med start i november. Av säkerhetsskäl ändrar vi rutten för lastbilarna för att inte påverka på- och avstigning för skolbarnen i området. Vi vill också förhindra att det blir långa köer och trafikstockningar till sjukhuset, säger Jonny Niskanen, projektchef Region Sörmland.

Korsningen Strängnäsvägen/Lasarettgatan har byggts om för att underlätta den tunga trafiken till och från Mälarsjukhuset:

  • En egen fil för vänstersväng har skapats
  • Övergångsstället på Strängnäsvägen har flyttats till andra sidan korsningen (mot Carlavägen till)
  • Det är förbjudet att svänga vänster från Lasarettgatan ut på Intagsgatan. Istället är Kungsvägen öppen för alla trafik fram till Sveaplan.

Dessutom har vi nya infarter till byggområdet på Kungsvägen som innebär att avspärrningen har flyttats. Det innebär:

  • Ett nytt övergångsställe har skapats på Kungsvägen som följd av nya infarter till byggområdet

Se kartbild i större format (pdf)

PE5B