Kajsa Andersson står framför en stor vit linjäraccelerator

Kajsa Andersson står framför en stor vit linjäraccelerator

26 januari 2023

Ny linjäraccelerator möjliggör för nya behandlingstekniker

Idag utför Mälarsjukhuset cirka 7000 behandlingar per år på två acceleratorer och med en tredje maskin beräknas behandlingarna att öka till 10 500 per år.

Den nya acceleratorn har teknik som möjliggör för en högre doshastighet som ger kortare behandlingstider. Kortare behandlingstider medför också mer precisa behandlingar.

- Behovet av strålbehandling för patienter som drabbats av cancer ökar i Sörmland. Patienter som har fått ett cancerbesked känner sig kanske oroliga och önskar att få behandling så fort som möjligt. Med tre linjäracceleratorer kommer vi kunna hjälpa fler patienter och även viss möjlighet att hjälpa närliggande regioner med behandlingar, säger Kajsa Andersson, vårdenhetschef på onkologkliniken i Sörmland.

Två nya behandlingsrum

Mälarsjukhuset har, utöver en ny accelerator, fått en ny strålbunker med två behandlingsrum. Totalt finns tre maskiner och fyra lokaler varav en som alltid är tom. Det innebär att när nästkommande maskin behöver bytas ut så kommer verksamheten kunna pågå som vanligt utan driftstopp. Detta eftersom den nya acceleratorn kan installeras i den tomma lokalen och på så vis inte störa den dagliga verksamheten.

- Våra lokaler ligger i källarplan så viktigt för oss har varit att fokusera på ljus både när det gäller val av material och färger. Att vi fått takfönster som släpper ner dagsljus till lokalerna är till stor glädje för både patienter och personal. Behandlingsrummen har vackra ljuspaneler i taket som liknar takfönster. Vi försöker göra den här upplevelsen så smidig och behaglig som möjligt och det är med patienten i åtanke som vi valde att sätta in dessa ljuspaneler. Behandlingen innebär att patienten behöver ligga helt stilla en längre stund, då underlättar det att ha något trevligt att fokusera och titta på, säger Kajsa Andersson.

KKVZ