26 mars 2023

Tillgängligheten BUP Sörmland

Barn- och ungdomspsykiatrin i Sörmland arbetar hårt med tillgängligheten. Väntetiderna är för långa men den senaste tiden har stora förbättringar gjorts. Återkommande inslag i media beskriver dock situationen på ett sätt som är värt att förtydliga.

- Vi har haft stora problem att kunna erbjuda tid för ett förstabesök inom 30 dagar, något som man som patient har rätt till enligt lag. Men vi har de senaste månaderna gjort stora förbättringar vilket gör att väntetiderna kortats kraftigt. Vi har bland annat rekryterat fler medarbetare, säger Sofia Mossfeldt, verksamhetschef för BUP i Sörmland.

Tillgänglighetsproblemen har belysts av media som också beskrivit situationen med att läkarna i Sörmland har väldigt lite patienttid. Detta samtidigt som hyrläkare träffar fler patienter.
- Det är i sig inget konstigt eftersom våra egna läkare har många fler uppgifter än det som i statistiken ser ut som enbart möten med patienter. Att hyrläkare kan träffa så många fler patienter beror på att de inte har några andra arbetsuppgifter än just detta, säger Sofia Mossfeldt.

Vad ingår i en läkares uppgifter inom barn- och ungdomspsykiatrin?
- Läkare ingår konsultativt i ätstörningsteam, neuropsykiatriska team och team som arbetar med beroende/substansbruk. Läkare från BUP arbetar också del av sin tid inom Habiliteringsverksamheten samt i vår första linje, Sambu, där vi möter patienter med lindrig psykisk ohälsa. Detta registreras inte heller som besök i statistiken.

Många av BUP:s kontakter med inskrivna patienter sker dessutom via telefon, vilket inte heller registreras som besök.
- En stor del av BUP:s patienter har ADHD och är i behov av intygsskrivande i olika situationer. Läkare behöver delta vid remissbedömningar, utredningar och finnas tillgänglig för konsultation och receptskrivning för mottagningarna, säger Sofia Mossfeldt.

Så du är nöjd med statistiken över läkarnas tid för patienter?
- Givetvis önskar vi att mer av läkares arbetstid skulle vara patientnära men allt som våra läkare gör handlar faktiskt om att göra det bättre för de som behöver oss även om statistiken kan tolkas på annat sätt. Läkare träffar dessutom inte patienter för nybesök, om det inte handlar om akuta jourbesök, så tillgänglighetssiffran är inte kopplad till läkarnas arbete. Oftast gör en kurator eller psykolog en första bedömning. Oavsett tittar vi givetvis på hur vi kan öka andelen patientnära tid och minska deras administrativa tid, säger Sofia Mossfeldt.

Hur då?
- Vi ser bland annat över vilka arbetsuppgifter som kan göras av andra än läkare. Vi ser över detaljer, som exempelvis att minska receptförskrivning genom att skriva fler uttag där så är möjligt. Vi ser över vilka möten som verkligen är nödvändiga för läkare att delta vid, eller om den tiden kan förkortas. Vi jobbar med effektivisering av neuropsykiatriska utredningar, så att patienter ska kunna starta medicinering direkt efter utredning i stället för att behöva vänta på läkarbesök för det.

YUJM