20 januari 2022

Nya förhållningsregler och prioriterad testning för covid-19

För att samhället ska fungera i tider av mycket stor smittspridning förändras nu riktlinjerna för karantän och testning för covid-19.

För att minska frånvaron av personal då spridningen av covid-19 är mycket hög ändrar Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.
Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:
• De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
• Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
• Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB). 

Mer information finns här.

Z1D5