4 november 2021

Nya moduler i väntan på sprillans ambulansstation i Strängnäs

Medarbetarna och ambulanserna blir fler, kraven ökar och den nya ambulansstationen är under utredning. Därför föreslås nya moduler köpas in till verksamheten i Strängnäs.

- Det här är en bra investering för att höja vår beredskap i Sörmland. Det är en liten men viktig komponent i den breda paletten vi arbetar med från politiken för att höja Region Sörmlands kapacitet och beredskap inom sjukvården nu när vi växer i befolkning, säger Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande (S).

Ambulansstationen i Strängnäs togs i bruk år 1980. Verksamheten har utvecklats mycket under åren varför lokalerna inte är anpassade till hur modern ambulansverksamhet bedrivs idag. Det finns därför ett stort behov av en ny ambulansstation i Strängnäs. En förstudie om ny ambulansstation pågår men medarbetarna är i behov av mer ändamålsenliga lokaler snabbt.

Förslag är därför att hyra moduler av större modell dit ambulansverksamheten i Strängnäs kan flytta. Personalens utrymmen är just nu för trånga och det saknas viktiga ytor. Även förvaring av material och sjukvårdsutrustning är bristfällig och nuvarande lokaler uppfyller varken moderna hygienkrav eller miljökrav. Med nya större moduler omhändertas även dessa problem.
- Ambulanssjukvården har förändrats mycket. Ambulansen ansvarar idag inte bara för att transportera svårt sjuka personer till sjukhuset. Idag inleds behandlingen vid flera allvarliga tillstånd direkt av ambulanspersonalen, i hemmet eller under transporten till sjukhuset. Detta ställer nya krav på både kompetens och utrusning samtidigt som våra medarbetare självklart ska ha bra och funktionella arbetslokaler, säger Birgitta Barkne Nilsson, verksamhetschef ambulanssjukvården Sörmland.

Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 9 november.

KNHR