23 februari 2021

Nya skärpta regionala rekommendationer i Sörmland

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Sörmland. Det finns samhällsspridning av den brittiska mutationen B.1.1.7. Virusvarianten har visat sig sprida snabbare än icke muterade virus. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt avrådan från icke nödvändiga resor.

Andelen muterade virusvarianter har ökat under de tre sista veckorna och låg på ca 21 % efter halva vecka 7. Dessutom har behovet av sjukhusvård för covid-19 börjat öka. Läget är oroväckande och det är av största vikt att undvika en fortsatt ökning av smittspridningen och en ökad belastning på sjukvården.

Smittskyddsläkaren i Region Sörmland har därför beslutat om nya regionala rekommendationer. Dessa är samrådda med Folkhälsomyndigheten, Region Sörmland samt Länsstyrelsen i Södermanlands län och börjar gälla omedelbart från idag, 23 februari, till och med 14 mars.

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Beslutet innebär bland annat att:

  • Avstå från icke nödvändiga resor. Res så smittsäkert som möjligt vid nödvändiga resor.
  • Var och en bör använda engångsmunskydd när man reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. Var och en anskaffar eget munskydd. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
  • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om man träffar andra personer än de i den egna mindre kretsen, ska man undvika att vara nära varandra. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där.
  • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska man stanna hemma och lämna prov för covid-19.

Till arbetsgivare i Sörmland

  • Behåll delvis distansundervisning under vecka 9 och 10 och inte genomföra eventuell planerad minskning under dessa veckor. Om en skola drabbas av smittspridning så bör en ökning av distansundervisning övervägas i samråd med Smittskyddsläkaren.
  • 1,5-2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.

Nationella rekommendationer gäller fortsatt

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller självklart som tidigare. Smittskyddsläkaren vädjar om att alla som driver en restaurang i Södermanlands län följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att stänga och utrymma restaurangen 30 minuter efter att restaurangen slutat servera alkohol, vilket sker klockan 20:00. Restaurangen kan öppnas igen en timme efter stängning och utrymning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information på andra språk

Engelska

Finska

Arabiska

Somaliska

Beslut om rekommendation för att minska smittspridning av Covid-19 i Region Sörmland

ZSXM