17 april 2023

Nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett inflyttningsklar

I Nyköping har vi byggt två nya vårdbyggnader, den första flyttade vi in i under våren 2022. Nu är det dags igen!

Den nya vårdbyggnaden lämnades över till Region Sörmland den 17 april genom en officiell nyckelöverlämning. Nu påbörjar vi den sista fasen med iordningsställande av lokaler, utbildning och funktionskontroller innan verksamheterna kan börja flytta in.

- Nyckelöverlämningen är en viktig milstolpe i byggprojektet. Verksamheterna får större och mer strategiska ytor vilket är bra både personalen och våra patienter. Nu jobbar vi med att färdigställa det sista med den närliggande byggnaden innan driftstarten som är planerad till början av 2024, säger Mathias Hjelte, förvaltare på Nyköpings lasarett.

Fakta om nya vårdbyggnaden:

• 8 500 kvadratmeter stort
• 5 våningsplan inklusive kulvertplan och teknikplan
• 164 dörrar och glaspartier
• 82 fönster
• 1 miljon spik och skruv

Akutmottagningen, operationsverksamheten och steriltekniska enheten flyttar in i slutet av 2023 och början av 2024.

Läs mer om våra aktuella och kommande byggnationer.

RDFS