10 november 2021

Nytt dosintervall mellan dos 2 och 3

Tidsintervallet mellan dos 2 och 3 för vaccination mot covid-19 ändras till 5 månader, för dig som född 1956 eller tidigare, bor på särskilt boende eller har hemsjukvård eller hemtjänst.

Från och med 11/11 så justeras tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 för personer 65 år och äldre, från 6 månader till 5 månader. Justeringen görs för att få ett förbättrat skydd mot en förväntad ökad smittspridning av covid-19.

Dos 3 kan tas tidigast 5 månader efter dos två om du:

  • är 65 år eller äldre eller
  • bor på särskilt boende eller
  • har hemsjukvård eller hemtjänst

Det nya dosintervallet gäller inte dig som jobbar inom hemtjänst, hemsjukvård eller på SÄBO, här gäller fortfarande 6 månader mellan dos 2 och 3.

Läs mer om dos 3 på 1177.se. 

 

1QET