21 januari 2021

Ögonscreening upphandlad för mer tid till övrig ögonvård

Omkring 2000 sörmlänningar har diabetes och alla dessa behöver genomföra ögonbottenfotografering med jämna mellanrum. För att frigöra tid till övrig ögonvård har fotograferingen upphandlats.

- Då ögonkliniken i Sörmland har en del väntetid har vi nu frigjort resurser genom att lägga ut delar av vår diabetesfotografering på privat utförare. Patienter som inte tidigare haft problem med sina ögon kommer att screenas av det upphandlade bolaget vars egna ögonläkare bedömer bilderna och självklart återkopplar till oss för journalföring, säger Ingrid Krona, chef för ögonkliniken i Sörmland.

Diabetes är en sjukdom som i vissa fall kan påverka synen på patienten. Därför genomförs ögonbottenfotografering med jämna mellanrum. De patienter som inte har någon förändring av ögonbotten kommer nu få kallelser för kontroller av det upphandlade bolaget och inte ifrån Region Sörmland.
- Fotograferingen sker dock i våra lokaler på respektive sjukhus men inte av ögonklinikens medarbetare. I övrigt innebär detta ingen förändring för patienterna alls. Om förändringar i ögonbotten upptäcks så överförs dessa patienter till ögonkliniken för fortsatta kontroller och behandlingar, säger Ingrid Krona.

RZA8