28 maj 2021

Öppen utlysning för inköp av konst

Interregional utlysning för konst till offentliga miljöer

Regionerna Sörmland, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, och Örebro län bjuder in till en öppen utlysning för yrkesverksamma konstnärer i länen. Regionerna vill med samarbetet få en uppdaterad bild av konstnärskapen i mittregionerna. Samarbetet har syftet att få en bredare bild av konstscenen i de sex regionerna, skapa en större spridning av konstnärskap samt ökad möjlighet för inköp till konstsamlingarna.

Vem kan söka?

Du som söker ska vara yrkesverksam inom bild och form samt vara bosatt i någon av de sex regionerna. Du söker i den region du är bosatt i.

Du ska ha minst tre års konstnärlig utbildning eller motsvarande och/eller kunna visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren.

Ansökan

Utlysningen är öppen 1 juni- 8 augusti 2021.

Ansökan skickas som en (1) PDF och ska bestå av:

  • Presentation av max 5 verk/serier tillgängliga för inköp innehållande: bild, titel, mått, teknik, pris (exkl. moms), tillkomstår och eventuell upplaga. Uppge om verket är ramat eller monterat. Rörlig bild och ljudlänk måste vara öppen.
  • Pris på tillgängliga verk: upp till 40 000 kr per verk/serie.
  • CV, max en A4.
  • Kontaktuppgifter.

Alla ansökningar i Sörmland ska skickas till: Skyddad adress

Lagring av personuppgifter sker så länge som det anses nödvändigt i ärendet och enligt organisationens riktlinjer för arkiv och bevarande- och gallringsplan. Personuppgifter kan även komma att sparas för framtida projekt och satsningar. Läs mer om Region Sörmlands hantering av personuppgifter här.

Vad händer efter att anmälningstiden har gått ut?

I augusti administreras och sammanställs ansökningarna av respektive regions konsthandläggare. Sammanställningarna delas digitalt med övriga regioner i samarbetet. Ansökningarna kommer vidare att behandlas både internt och interregionalt för beslut om eventuella inköp. Om det är aktuellt tar den inköpande regionen kontakt med konstnärer för vidare hantering senast 31 oktober 2021. Regionerna står för fraktkostnad.

Eftersom konstverken kommer att placeras i offentliga miljöer bedöms konstnärlig kvalitet men även lämplighet i material, tekniskt utförande, format och hållbarhet. Inköpta konstverk kommer att användas vid framtagande av konstkollektioner till regionernas administrativa lokaler och/eller vårdmiljöer.

Detta är ett sätt att omvärldsbevaka konstscenen i de sex regionerna och som även skapar en möjlighet för konstnärer att få större spridning av sin verksamhet. Denna kartläggning skapar en bredare bild av konstnärskap i våra län och kan bidra till regionernas inköp framöver.

Kontaktperson för Region Sörmland:

Mari-Anne Hamling, Konsthandläggare
E-post: Skyddad adress
Mobil: 072-735 88 05

Q2VT