8 januari 2021

Över 2200 vaccinerade i Sörmland

Just nu pågår vaccination av boende på länets äldreboenden och personal som arbetar på äldreboende och inom hemtjänst. Siffror från 7/1 visar att 2285 sörmlänningar har vaccinerats.

- Den första dosen vaccin gavs i Sörmland den 27/12 på ett äldreboende i Nyköping. Sedan dess har vi, tillsammans med kommunerna, arbetat med att vaccinera på äldreboenden i hela länet. Trots flera helgdagar och kortveckor har arbetet fungerat mycket bra. Leveranserna av vaccin till oss har också fungerat bra vilket gör att vi ligger i fas med den plan vi gjort upp, säger Sofia Stenlund Wretling, enhetschef på utvecklingsenheten i Region Sörmland.

Så här ser fördelningen av vaccinerade ut:
0-60 år: 704 vaccinerade
61-69 år: 183 vaccinerade
70 år och äldre: 1397 vaccinerade

Statistiken är hämtad ur Svevac den 7 januari.

Plan för kommande veckor:
Vecka 2 ska alla som bor på särskilt boende för äldre ha fått dos 1.
Vecka 3 startar vaccination av de som har hemsjukvård och de som är 90 år och äldre. Kallelse skickas med post från länets vårdcentraler.
Inom kort startar vaccination av personer som har hemtjänst. Med start vecka 2 samlas intresseanmälningar in. Detta sker i samarbete med kommunerna, som ansvarar för personer med hemtjänst. Personer som har hemtjänst kan antingen skicka in en blankett med samtycke att bli kallad till sin vårdcentral eller själva boka en tid via webben på 1177.se. Personer 18 år och äldre som bor tillsammans med någon som har hemtjänst får samma erbjudande.

Planering för vaccinering av övriga i länet pågår. Än så länge går det inte att boka tid. Information uppdateras löpande.

Planeringen för vaccineringen utgår från Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i fyra faser.

UE4H