12 mars 2021

Pandemin och patienterna - klagomål till patientnämnderna i Sverige 2020

Patientnämnderna i Sverige tog under förra året emot 3 337 covid-19 relaterade klagomål tillsammans. De handlar i stor utsträckning om nekad, inställd och framflyttad vård samt att patienter är rädda för att smittas i samband med besök i hälso- och sjukvården.

- Patientnämnden i Sörmland tog emot 78 covid-19 relaterade synpunkter och klagomål under förra året. Dessa har i stort sett handlat om samma områden som i övriga landet, säger Carolina Sandberg, chef för patientnämnden i Region Sörmland.

Besöksrestriktionerna som under större delen av året fanns inom hälso- och sjukvården minskade möjligheten för närstående att vara delaktiga och ge stöd. Vården vid bekräftad covid-19 har i vissa fall upplevts bristfällig. Patienter beskriver att de upplevt en sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin. Det visar den gemensamma rapport som patientnämnderna i Sverige har tagit fram.

Rapporten är ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete samt ett underlag för tjänstepersoner, förtroendevalda och alla som är intresserade.

Läs en snygg sammanställning av rapporten här.

Läs hela rapporten här.

DEYJ