4 januari 2021

Paus för viss icke nödvändig vård

Antalet covidpatienter ökar i Sörmland. För att hantera vårdbehovet sätts viss icke akut vård på paus till sista januari.

De senaste veckorna har behovet av vård på grund av covid-19 ökat i länet. Flera olika åtgärder har vidtagits för att ökad kapaciteten på sjukhusen.

Det ökade vårdbehovet och den ökande smittspridningen i samhället gör dock att fortsatta åtgärder är nödvändiga. Därför införs tillfälligt uppehåll för viss planerad elektiv vård som inte är akut eller imperativ och som frigör resurser för att bemanna slutenvårdsplatser eller för att bedriva annan akut och imperativ vård.

Det som pausas tillfälligt är alltså vård som kan anstå där personalen behövs för att upprätthålla kapacitet för akut vård, inklusive slutenvårdsplatser, och annan vård som inte kan anstå. Planerad vård som kan bedrivas utan att det påverkar kapacitet för akut vård och vård som inte kan anstå är det inte uppehåll med.Individuella bedömningar sker.

Beslutet gäller till 31/1 - 2021.

4U52