26 november 2021

Paus för drop-in vaccination i Region Sörmlands lokaler

Region Sörmland pausar drop-in vaccinering mot covid-19 i de större lokalerna i länet. Anledningen är att det är högt tryck vilket gör att många som kommer för sin spruta inte hinner få den. Det finns däremot gott om tider att boka, antingen via 1177.se eller bokningstelefonen.

- Vi har vid ett flertal tillfällen tvingats säga nej till människor som kommit till drop-in, väntat länge i kö men sedan fått besked att de inte kommer att få sin dos vilket skapar frustration för både invånare och medarbetare. Vi har helt enkelt inte hunnit med. För att undvika detta pausar vi drop-in verksamheten och hänvisar till tidsbokning, säger Charlotta Påhlman Lind, enhetschef vaccinationsenheten.

En tredje dos vaccin mot covid-19 erbjuds just nu alla i Sörmland som är födda 1956 eller tidigare, personer som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst eller är anställd vid SÄBO eller har kommunal hemtjänst eller hemsjukvård. Även personer som är 18 år och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling erbjuds en tredje dos.
- Jag vill poängtera att vi följer folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Personer som ännu inte ingår i gruppen som erbjuds vaccin kommer att nekas, säger Charlotta Påhlman Lind.

Detta gäller för covid-19 vaccination i Sörmland från den 29/11

  • Möjligheten till drop-in vaccination i de stora vaccinationslokalerna i Eskilstuna (Hemtexlokalen), Katrineholm (Västgötagatan), Nyköping (Träffen) och Strängnäs (Seminarievägen) tas bort.
  • Drop in i Oxelösund finns kvar då det på den orten inte finns någon tidsbokning.
  • Viss drop-in verksamhet kommer även att finnas på andra platser i länet.
  • Tider för vaccination bokas genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa vår bokningstelefon 016-10 40 44.
  • Läs mer om var du kan vaccinera dig och hur du bokar tid på 1177.se.
  • Här bokar du tid för vaccination i Eskilstuna.

Det finns gott om tider i hela länet och nya tider släpps kontinuerligt.

Detta gäller för säsongsinfluensavaccin i Region Sörmland

  • Enbart bokade tider på vårdcentraler.
  • Tider för vaccination bokas via 1177.se eller genom att ringa vår bokningstelefon 016- 10 40 44
2AMH