19 april 2021

Personalvaccinering återupptas från den 24 april i mindre omfattning

Vaccinationerna mot covid-19 för personal inom vård och omsorg startar igen från och med den 24 april. Utifrån Folkhälsomyndigetens förtydligande omfattas nu en mindre grupp.

Vilka ingår?

Baserat på Folkhälsomyndighetens förtydligande om vaccination av personal inom vård och omsorg (inkl. LSS) 2021-04-16 erbjuds endast följande personalgrupper vaccination i fas 1-2:

  • Medarbetare inom somatisk slutenvård eller äldreomsorg som på daglig basis deltar i omvårdad (eller har motsvarande grad av tät och långvarig kontakt) med personer som är 65 år och äldre.
  • Medarbetare som på daglig basis deltar i omvårdad (eller har motsvarande grad av tät och långvarig kontakt) med personer som har insatser enligt LSS eller annan form av assistans.

Övriga medarbetare inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård erbjuds vaccination i fas 3 eller 4 beroende på ålder och riskfaktorer.

Inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal och studenter med kliniska placeringar som uppfyller kriterier ovan och som kommer arbeta minst 2 veckor inom regionen eller någon kommun erbjuds vaccin.

Erbjudandet gäller både personal inom regionen, kommunen och privata vårdgivare.

Nyanställda medarbetare (inkl. vikarier) i någon av de angivna grupperna ovan erbjuds om möjligt vaccin cirka 1 månad innan tjänstgöring påbörjas.

När, var och hur?

Vaccinationerna sker på våra tre olika vaccinationsmottagningar i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.Vid de första tillfällena kommer Pfizers vaccin att användas. Längre fram kan det bli Modernas vaccin. Bokning sker via e-tjänsterna på 1177.se. Anställda som är bosatta utanför länet bokar tid via bokningstelefonen, 016-10 40 44.

YGMM