22 januari 2021

Planering för framtida beredskapslager för sjukvårdsmaterial

Region Sörmland ska ha ett beredskapslager för sjukvårdsmaterial, medicinteknik och läkemedel. Detta för att vara bättre rustade för kriser som kan uppstå. På kommande möte med regionstyrelsen diskuteras och beslutas vidare inriktning i frågan.

- I Sörmland ska vi kunna lita på att vi har robusta sjukhus som klarar också framtidens kommande kriser. Redan idag har vi en relativt god lagerhållning med förråd på varje sjukhus, samtidigt ser vi att det finns mycket som vi ska utveckla och förbättra, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Under hösten 2019 upplevde Region Sörmland omfattande problem med materialförsörjning. Vid starten för den nya leverantören uppstod omfattande problem vilket genererade materielbrist i alla fem regioner som var inblandade i upphandlingen.

Under covid-19-pandemin våren 2020 ställdes återigen regionen inför svårigheter att klara försörjningen av skyddsmaterial, medicinskteknisk utrustning med tillhörande förbrukningsmaterial samt läkemedelsförsörjning av särskilda preparat. Arbetet med frågan om beredskapslager har pågått en längre tid och nu finns ytterligare förslag på hur en lagerverksamhet ska konkretiseras.
- En nulägesanalys är genomförd och vi har en bra uppfattning om vad som krävs för vidare planering av ett beredskapslager men en mängd frågor måste lösas. Vilka artiklar ska finnas, lokalytor, kostnader, vilken tidsaspekt på materialet i lager vi ska ha så att vi inte lagerhåller produkter som blir för gamla med mera, säger Åsa Hessel, krisberedskapschef i Region Sörmland.

Frågan om inriktning för beredskapslager diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 26/1

QG4M