24 maj 2022

Planering inför höstens vaccination mot covid-19 pågår.

Det finns ingen möjlighet att boka din påfyllnadsdos i höst redan nu.
Region Sörmland kommer att följa de rekommendationer gällande covid-19 vaccination som Folkhälsomyndigheten kom med idag, den 24 maj.

Personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, inklusive gravida och alla som är 65 år och äldre, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin inför höst- och vintersäsongen 2022/23. Påfyllnadsdosen rekommenderas tidigast 4 månader efter senaste given dos.
Personer över 18 år som under hösten vill ha en påfyllnadsdos (en fjärde dos) kommer att erbjudas det.

Information kommer att komma i alla våra kanaler.

Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/maj/nya-rekommendationer-infor-hostens-vaccinationer-mot-covid-19/

23Z6