15 september 2021

Polisinsats på Regionsjukhuset Karsudden

Under eftermiddagen barrikerade sig två patienter i en sluss på Karsudden och polis tillkallades. Patienterna är åter på sina avdelningar.

Två patienter har under onsdagseftermiddagen tagit sig in i en sluss på sjukhuset där de sedan barrikerat sig. Polis kontaktades enligt rutin och hjälpte till med situationen. Patienterna är åter på sina avdelningar och arbete pågår för att ta hand om personal och patienter.

- Både polis och medarbetare har gjort ett fantastiskt bra jobb. Vårdenhetscheferna har varit på plats under kvällen för att se till att medarbetare på plats fått det stöd de behöver, och vi har även haft debriefing med patienter på de berörda avdelningarna. Vi kommer fortsätta med det för övrig personal och patienter under morgondagen, säger Jörgen Bragner, verksamhetschef på Regionsjukhuset Karsudden.

Personal och patienter mår under omständigheterna bra. En medarbetare blev attackerad i samband med att patienterna tog sig in i slussen och har uppsökt vård enligt intern rutin.

- Det är en allvarlig händelse att en medarbetare blivit slagen. Att plötsligt bli attackerad är både ett fysisk och psykisk trauma. Självklart ska vi se till att hen får all vård och stöd som behövs, säger Jörgen Bragner.

Q2G5