5 maj 2021

Positiva resultat i årets medarbetarenkät trots hård belastning

Allt fler medarbetare i Region Sörmland trivs och kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Det visar resultatet av årets medarbetarenkät där flera områden tar stora steg framåt. Detta trots att många medarbetare arbetar under hård belastning.

- Så glädjande att svarsfrekvensen är så hög trots pandemin. Det ger ett bra underlag att arbeta vidare med på varje enhet, säger Louise Wiklund (VFP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor.

Inom flera områden går utvecklingen framåt jämfört med resultaten från 2020. Totalindex är 79,5 för hållbart medarbetarengagemang (HME) och 89 procent kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Detta är en ökning med 3 procent jämfört med förra årets undersökning.
- Det är ett mycket positivt resultat i en tid som varit och är oerhört utmanande för våra medarbetare. Svarsfrekvensen är hög och det är fantastiskt att se att så många trivs på sin arbetsplats och samtidigt kan rekommendera den till andra. Kanske har det aldrig varit viktigare att lyfta arbetsmiljön än i den tid vi nu befinner oss i och med årets resultat som utgångspunkt har vi en god start att arbeta vidare med vad som skapar goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, säger Kajsa Fisk, HR-direktör i Region Sörmland.

Medarbetarenkäten genomförs för att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö samt de förhållningssätt och attityder som finns i organisationen avseende säkerhetskultur. Region Sörmlands medarbetarenkät visar att arbetet känns meningsfullt och en fortsatt hög andel medarbetare vill rekommendera sin arbetsplats. Området ledarskap får fortsatt högt betyg däremot finns mer att arbeta med vad gäller verksamheternas mål, om de följs upp och utvärderas.

Fakta: Medarbetarenkäten 2021
Andel svarande: 87 procent (87 procent 2020).
HME 79,5 totalindex (78,6 totalindex 2020)
Andel som kan rekommendera sin arbetsplats: 89,3 procent. (86,9 procent 2020)
Enkäten genomfördes i slutet av mars 2021.

UHUK