26 augusti 2021

Pridevecka med både digitala och fysiska aktiviteter

Du har rätt att vara dig själv! Det är budskapet när Region Sörmland för andra året i rad uppmärksammar HBTQI-personers rättigheter. Digital och fysisk parad, frågestund med UMO, bokcirkel och utveckling av uppslagsverket Wikipedia är delar av allt som sker under veckan.

- Att få älska den man vill och vara den man är, är en mänsklig rättighet som vi tyvärr ser rullas tillbaka på olika håll i världen. Nu senast exempelvis med utvecklingen och situationen i Afghanistan. Därför är det med kampglöd, stolthet och stor glädje som jag kan säga att Region Sörmland fortsätter att genomföra Pride, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Under veckan genomförs flera aktiviteter, både för sörmlänningar, politiker och medarbetare som arbetar i Region Sörmland. I sociala medier och på regionsormland.se/pride kan regionens invånare ta del av allt som händer.

Nytt för i år är att alla som vill kan delta i ett digitalt- och fysiskt pridetåg för att visa att man stå upp för alla människors lika värde och rättigheter, ett samarbete mellan Region Sörmland och Katrineholm Pride.
- Med en digital prideparad vill vi skapa möjlighet för regionens invånare och medarbetare i Sörmland att ta ställning för HBTQI-personers rättigheter och sprida budskapet att du har rätt att vara dig själv. Paraden sker fysiskt och de meter man rör sig registreras via webben. Tillsammans kan vi nå långt, säger Carolin Holmblad, projektledare för årets digitala Pridevecka.

Region Sörmlands digitala Pridevecka pågår under vecka 35, från den 30 augusti till och med den 3 september. Information om aktiviteterna under veckan finns här.

M6SA