3 mars 2021

Region Sörmlands patienter kan nu få provsvar via nätet

Från och med den 3 mars kan invånare i Region Sörmland se sina provsvar på nätet, genom att logga in i e-tjänsten journalen på 1177.se.

- Som patient får man nu möjlighet att snabbare kunna ta del av sina provsvar, om man önskar det. Att kunna ta del av sin journal via nätet är ett sätt att öka delaktigheten i vården, säger Katarina Forsberg, e-hälsostrateg i Region Sörmland.

Patienter i Region Sörmland kommer nu, när de loggat in i journalen på 1177.se, att kunna se de flesta av sina provsvar från blodprov. De provsvar som inte kommer att kunna visas i denna e-tjänst är mikrobiologisvar som är till exempel från urinodling eller blododling. I dagsläget kan man inte se prover som tagits tidigare än den 3 mars.

Mer information om Journalen finns här på 1177.se

8FCE