19 maj 2021

Rätt information men ändrad adress i brev om vaccination för Eskilstuna

Från och med imorgon, 20 maj, börjar brev komma hem till personer i länet som är mellan 50 och 59 år och nu erbjuds vaccination mot covid-19. Informationen i brevet är korrekt, men för boende i Eskilstuna gäller ny adress för vaccinering. Det är Parken Zoo som gäller även i fas 4. Anledningen är att regionen sagt upp avtalet med det privata företaget Vaccina.

- Vi skickar ut brev till varje åldersgrupp som erbjuds vaccination mot covid-19. Tanken är att nå även personer som inte har internet, sociala medier eller tar del av nyheter. Med tanke på produktionstiden har vi ingen möjlighet att ändra innehållet i breven vid sena förändringar, säger Maria Karlsson, kommunikationsdirektör.

Att trycka, kuvertera och distribuera brev för många tusentals personer tar ungefär nio arbetsdagar från tryck till att breven delas ut i brevlådorna.

Beslut om att öppna för nya grupper för bokning av vaccination mot covid-19 fattas utifrån aktuellt bokningsläge och vaccintillgång. När beslut fattats startar processen med brevutskick vilket gör att de oftast delas ut efter att tidsbokningen öppnat. Om förändringar sker då breven börjat tryckas och distribueras finns ingen möjlighet att ändra informationen. Som i fallet med de brev som nu delas ut i länet. För boende i Eskilstuna stämmer alltså innehållet i brevet förutom adress för vaccinationen och vem som vaccinerar.

I Eskilstuna sköter regionen vaccineringen i fas 4, tid bokas smidigast genom att logga in på 1177.se och platsen där vaccinering sker är Parken Zoo.

Bakgrunden till att Region Sörmland sagt upp avtalet med det privata företaget Vaccina som var tänkt att sköta vaccinationen i Eskilstuna är att företaget inte klarar att vaccinera personer i fas 4 som planerat.

Läs mer om tidsbokning för vaccination mot covid-19 på 1177.se

 

4HYV