10 november 2022

Reducerad verksamhet vid Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset

Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset reducerar sin verksamhet under en period på grund av läkarbrist.

Frågor och svar

Vilken verksamhet berörs?

Planerade besök som inte är av akut karaktär kan bokas om eller så kan du som patient hänvisas till andra mottagningar i länet.

Berör detta även förlossningen?

Nej, förlossningen hålls öppen som vanligt.

Hur länge är verksamheten reducerad?

I nuläget kan vi inte säga när verksamheten går tillbaka till normal kapacitet, men så snart det är möjligt.

Jag har ett bokat besök, är det inställt?

Om du inte blir kontaktad av Kvinnokliniken så är ditt besök inte inställt.

EDB3